TjenesterUtforsk
ArtiklerUtforsk
Om ossBli kjent med oss
Registrer byråSamarbeid med oss

5 spørsmål man burde stille seg før man leier inn et SEO-byrå

av Lasse

|

26. Feb, 2023

Over 75% av alle virksomheter investerer i ulike tiltak for søkemotoroptimalisering, men usikkerheten knyttet til behovet for et SEO-byrå er fortsatt stor hos mange. Dette behovet er noe som bør avklares internt i virksomheten før man tar et endelig valg. Vi har derfor samlet fem spørsmål dere bør stille før dere tar den endelige avgjørelsen om et SEO-byrå er riktig for dere eller ei.

Det kan nemlig være flere fordeler ved å benytte et SEO-byrå, men det er ikke nødvendigvis riktig for alle. Her bør både budsjett og intern kunnskap vurderes, samt i hvilken grad man ønsker inkludere eksterne aktører. Målet med denne artikkelen er derfor å gi en bedre forståelse for om et SEO-byrå er den beste løsningen for din bedrift. 

1. Benytter virksomheten andre digitale markedsføringsstrategier?

Det første som bør avklares før dere investerer i et SEO-byrå, er om selskapet bruker andre elementer av digital markedsføring i dag. Dette kan være innholdsmarkedsføring, PPC annonser, video markedsføring, inbound marketing og social media markedsføring. Dersom dere allerede bruker dette bør et eventuelt SEO-byrå kunne styrke resultatene deres på tvers av plattformer. SEO i seg selv er et kraftig virkemiddel, men kombinert med god innholdsmarkedsføring og SoMe kan bedriften oppnå langt bedre resultater. Kartlegg derfor de ulike strategiene dere bruker og hvordan dette kan påvirkes av et SEO-byrå. 

2. Skal SEO være en langsiktig strategi for å skape omsetning?

Mange bedrifter opplever gode resultater med sin SEO strategi, men det er viktig å huske at god SEO tar tid. Derfor kan det være lurt å ansette et SEO-byrå som legger den langsiktige planen for virksomheten din. En god SEO strategi kan bidra til økt omsetning og lead generering, men det krever god kunnskap og kontinuerlig arbeid. Dersom dere ikke har denne kapasiteten eller kunnskapen internt, så vil et SEO-byrå være et godt alternativ. 

3. Har dere kunnskapen in-house?

Spesielt for små selskaper vil det alltid være et kostnadsspørsmål å involvere et SEO-byrå i bedriftens markedsføringsstrategi. Da er det viktig med en objektiv vurdering om man faktisk har den nødvendige kunnskapen. Her snakker vi ikke bare om tid og kapasitet, men også den nødvendige kunnskapen til å holde seg relevant innen SEO. Aktivt arbeid med SEO krever langt mer enn bare møter om strategi, og man må faktisk ha tid og evne til å implementere de ulike tiltakene. 

4. Finnes det SEO-byråer i deres bransje?

Selv om en bedrift kan være godt etablert i lokalmiljøet med få konkurrenter, kan et kjapt søk på Google vise et helt annet bilde. Konkurransen på nett er ofte langt tøffere og synlighet har blitt et viktig kriterie for overlevelse i konkurranseutsatte markeder. Virksomheter som ønsker å øke synligheten din på nett må derfor ta et valg – de kan enten forsøke seg på SEO in-house, eller de kan hyre inn et selskap som gjør denne jobben for bedriften. Førstnevnte kan ofte føre til lavere utgifter, men sistnevnte fører gjerne til raskere resultater. Dette kan føre til at man får en raskere avkastning på investeringen sin og dermed tjener inn igjen kostnaden fortere. Her vil konkurransesituasjonen til virksomheten ha mye å si. Dersom dere arbeider i en svært konkurransepreget bransje, vil SEO være mer krevende, enn dersom dere arbeider innen en liten nisje med lite konkurranse. Vurder derfor bedriftens utgangspunkt og se på mulighetene for å innhente ekstern bistand om nødvendig. 

5. Har dere råd til å hyre et SEO-byrå?

Vi har allerede vært innom dette spørsmålet flere ganger, men budsjett er alltid avgjørende for om man bør hyre et SEO-byrå eller ei. Hva SEO koster vil alltid variere fra byrå til byrå, da en omfattende SEO-strategi vil alltid koste penger for selskapet, men spørsmålet er hvilken potensiell avkastning man kan forvente å få på denne investeringen. Dere bør derfor alltid vurdere om selskapet kan bære kostnaden av å forplikte seg til et SEO-byrå, samt hvilken avkastning en slik investering kan forvente å gi. Se derfor på det store bildet og gjør en objektiv vurdering av hvordan investeringen i et SEO-byrå kan bidra til å øke omsetningen i virksomheten på en realistisk måte. 

Oppsummering

Det kan være en rekke gode grunner til at man bør hyre inn et SEO-byrå, men det er viktig at denne prosessen foregår in-house. Derfor har vi samlet fem spørsmål dere bør vurdere nærmere før dere forplikter dere til en leverandør. Dette gjelder spesielt for SMB-bedrifter som har mindre budsjetter til denne typen prosjekter. Når det er sagt har synlighet på nett blitt en essensiell del av suksessfaktoren til virksomheter, så potensialet for avkastning i form av økt omsetning er absolutt tilstede. Til slutt er det viktig å avgjøre om dette er en jobb man kan gjøre in-house, eller om man har behov for å innhente ekstern bistand på SEO strategien