Hva er et regnskapsbyrå?

Oppdatert: 1. Juli 2022

En viktig del av det å drive en bedrift i Norge er å utarbeide et årsregnskap. Ikke bare er dette en fin ressurs internt for å se hvordan bedriften har gjort det økonomisk, men det er tross alt også viktig fordi staten krever det. Alle aksjeselskap, og de enkeltmannsforetak som har høy nok omsetning, er regnskapspliktige, og må dermed levere inn sitt årsregnskap til staten.

Her er det selvfølgelig lov å føre sitt eget regnskap, men for å kvalitetssikre resultatet, så velger mange å sette ut oppgaven til et regnskapsbyrå. De kan for øvrig jobbe med regnskapet generelt gjennom hele perioden, slik at en kontinuerlig har oppdaterte og gode tall for hvordan driften går fra måned til måned for eksempel.

Fordelene med å velge et regnskapsbyrå er mange, da en fort opplever at regnskap blir vanskelig. Der det muligens er enkelt med et par bilag i starten og ingen ansatte, så øker kompleksitet og tidsbruk seg betraktelig. Det er dessuten slik at den driften en holder på med selvfølgelig også vil ta opp mer og mer tid mens en opplever veksten, og da er det best å velge et regnskapsbyrå til regnskapet.

Men hva er et regnskapsbyrå? Det er mange som helt sikkert kan definere at dette byrået jobber med regnskapet, men utover dette er kunnskapen hos mange ganske lav om emnet. For at en skal kunne velge det beste regnskapsbyrået til sin bedrift, så er det viktig å sette seg inn i hva et regnskapsbyrå er og hva de jobber med. Dette skal vi se nærmere på i denne artikkelen.

Tilbud på regnskapsbyrå

Letejakten etter et regnskapsbyrå kan oppleves som ganske tøff. For å sikre at du slipper å lete i timevis etter dyktige regnskapsbyrå med ok priser, så kan du heller fylle ut skjemaet her på siden. Alt du trenger å gjøre er å velge selskapsform, taste inn postnummer, og oppgi din e-post. Da vil du motta 3 gratis og uforpliktende tilbud på regnskapsbyrå innen kort tid.

På denne måten får du en rask oversikt over hvilke priser noen av de beste regnskapsbyråene i ditt område opererer med. Muligens vil også en av disse treffe midt i blink med tanke på pris og kompetanse. Siden tilbudene er helt gratis og uforpliktende, så kan du risikofritt velge og vrake mellom de alternativene som dukker opp i innboksen.

Hva kjennetegner et regnskapsbyrå?

Kort fortalt er et regnskapsbyrå en bedrift som gjør regnskap for andre næringsdrivende. I Norge er det lov å føre sitt eget regnskap, men en kan ikke føre regnskap for andre bedrifter uten autorisasjon. Et regnskapsbyrå må dermed ha autoriserte regnskapsførere. Da vil det første kravet være at den daglige lederen skal ha autorisasjonen.

ARS, eller Autorisert Regnskapsbyrå, er en autorisasjon som et regnskapsbyrå må ha, og som kommer som en følge av at daglig leder er autorisert. Det er altså ikke mulig at daglig leder kan operere uten autorisering, selv om han eller hun ikke skal gjennomføre noen regnskapsoppdrag. Vi skal i neste seksjon se nærmere på hva autorisering faktisk innebærer.

Hva er en autorisert regnskapsfører?

Den ovennevnte autorisasjonen blir tildelt hver og en regnskapsfører. Bakgrunnen for dette er å sikre at individer som jobber med ditt regnskap har den faglige tyngden, samt er redelige personer med en ren historie. Når du velger en autorisert regnskapsfører, så kan du være sikker på at det resultatet du mottar vil være godt, og at det følger oppdaterte standarder.

Prosessen begynner med utdanning. Her er det mulig å bli autorisert gjennom en bachelorgrad, men mange regnskapsførere i dag velger å gå videre til master. Her er valgene mange med tanke på universiteter, men det er det samme kravet til utdanning innenfor økonomi og administrasjon. På toppen er du helt nødt til å ta fordypning i regnskap, skatte- og avgiftsrett, samt rettslære.

Når du tar fordypning i disse fagene annonserer du på mange måter at du skal jobbe mot å bli autorisert regnskapsfører. Etter endt utdanning vil du så måtte opparbeide deg 2 år med arbeidspraksis. Denne praksisen innebærer å jobbe innad i et regnskapsbyrå, der en lærer seg en rekke ting utover det utdanningen kunne by på.

Så snart kravet til arbeidserfaring er fullført, så kan en søke om autorisasjon hos Finanstilsynet. Denne blir rask innvilget om en har fulgt kravene. Merk derimot at prosessen ikke er ferdig etter du er autorisert, da du skal kontinuerlig etterutdannes. Dersom en ikke følger de konstante kravene til autorisasjonen, så står Finanstilsynet fritt til å trekke tilbake autorisasjonen når som helst.

Hva jobber regnskapsbyrå med?

Regnskapsbyrå startes altså opp av en regnskapsfører med autorisasjon. Deretter ansettes en regnskapsfører etter den andre, mens bedriften vokser seg stor. Utover den brede definisjonen av at et regnskapsbyrå jobber med regnskap, så finnes det mange underkategorier her som er verdt å se nærmere på. Vi går gjennom disse i avsnittene nedenfor.

Bilagsføring og fakturering

Alle profesjonelle bedrifter, inkludert regnskapsbyråer naturligvis, bruker et fakturaprogram der de sender ut fakturaer eller tilbyr kvitteringer ved salg. Samtidig mottar en dette ved kjøp. Siden et regnskap skal være en oversikt over alle transaksjoner inn og ut av bedriften, så er disse nødt til å bli regnskapsført. Dette innebærer at en fører bilagene inn i regnskapssystemet, da som oftest med elektroniske fakturadokumenter.

Dessuten skal som nevnt fakturaer sendes ut ved salg hos mange bedrifter. Da er det viktig at riktig informasjon føres, og ikke minst at fakturaene og summen fra salget føres riktig. Her er det mange fallgruver, og dessuten skal en også kjenne til MVA-reglene. Disse går vi mer igjennom nedenfor. Et regnskapsbyrå jobber uansett mye med bilagsføring og fakturering i arbeidshverdagen.

MVA-oppgaver

MVA, eller merverdiavgift, er en ekstra avgift som alle bedrifter i Norge over 50,000 kr i årlig omsetning må føre på fakturaer. Det vil si, dette gjelder de aller fleste salg, der det selvfølgelig finnes noen unntak. De aller fleste produkter og tjenester har en MVA-sats på 25 %, men for eksempel finnes det unntak der enkelte har både 15 % og 12 %, mens kunst for eksempel har 0 %.

Utover dette vil det dessuten være viktig å huske på å levere MVA-oppgaver annenhver måned. Disse dras ut av ditt MVA-regnskap, og de regner ut inngående mot utgående MVA. Resultatet av regnestykket forteller deg om du skal betale til staten, eller om staten skal betale til deg. Det er viktig å ha orden i MVA-regnskapet, slik at en ikke kommer bakpå her eller gjør store feil i regnskapsføringen.

Utbetaling av lønn

Så snart bedriften vokser seg stor nok, så kommer de første lønnsutbetalingene. Disse er viktige å gjøre rett, men det er mange som gjør feil her. Fra grunnlønnen, til skattetrekk, og ikke minst alle de sosiale godene norske arbeidere har, så er det mer å gjøre her enn bare å overføre lønningen. Alt som involverer en lønnsutbetaling skal føres nøye ned for senere kontroll.

En bør heller ikke glemme arbeidsgiveravgift og A-melding her. Vanligvis gjør en det som heter å kjøre ut lønn 1 gang i måneden. Her skal det også sendes en lønnsslipp til den ansatte, slik at de vet hvor mye de har tjent, hvor mange feriepenger de har opptjent, og hvor mye skatt som ble trukket ut. Har du allerede et bra lønnssystem, så kan et regnskapsbyrå gjør denne prosessen enda enklere, og de fjerner hodebryet for deg.

Årsregnskap

Årsregnskap er det regnskapet som leveres for å ende regnskapsåret. Et regnskapsår er vanligvis et kalenderår, men årsregnskap leveres som regel i juli. Dette gir tid til å føre hele regnskapet nøye. Underveis i perioden fører en det som heter et driftsregnskap, der en inkluderer alle de ovennevnte elementene, slik som bilagsføring, MVA, og lønnskjøring.

Når det så nærmer seg tid for å levere inn et årsregnskap, så vil et regnskapsbyrå se over ditt driftsregnskap. De vil da bruke denne informasjonen til å levere et årsregnskap. De to kan i grunn se helt like ut, men eventuelle feil vil altså lukes ut i et årsregnskap for å sikre at det som leveres til staten er helt korrekt, da med tanke på resultatet som det skal skattes av først og fremst.

Slik velger du regnskapsbyrå

Å velge et regnskapsbyrå trenger ikke være så veldig vanskelig. Enten du skal velge ett for første gang, eller ønsker å bytte regnskapsfører, så har vi gått gjennom de 3 viktigste faktorene ved valg av regnskapsbyrå. Samtlige må ses hver for seg, og det bør aldri være en definerende faktor som avgjør ditt valg. Bruker du disse 3 i samspill, så vil du kunne gjøre et bedre valg av regnskapsbyrå.

Pris

De fleste går rett på pris, og spesielt naturlig er dette om en driver en helt ny bedrift. Det er tross alt viktig å vite at en finner et regnskapsbyrå som er innenfor sitt budsjett. Pris bør allikevel, innenfor budsjettet vel og merke, ikke være det viktigste for valget ditt. Det er hverken slik at du bør velge det billigste, eller at det dyreste nødvendigvis er det beste.

Uansett er selvfølgelig pris en flott faktor å bruke for å skille mellom to gode regnskapsbyrå, der du ikke kan identifisere andre forskjeller. Finner du frem til at et dyrere regnskapsbyrå er best for deg, så finnes det mange gode strategier for å redusere prisen. For eksempel kan du selv jobbe med å sortere bilag, slik at en regnskapsfører slipper å fakturere for tiden dette tar dem.

Rykte og erfaringsnivå

Det er liten tvil om at ett av de mer kjente regnskapsbyråene koster mer enn et lokalt alternativ. Dette bunner i stor grad i deres rykte, men også erfaringen som de har. Driver du en bedrift som har et veldig komplekst regnskap, kanskje der det er vanskelig å fastsette hvilke MVA-satser som gjelder for eksempel, så er erfaring veldig viktig.

Internasjonale skatte- og avgiftsregler som din bedrift forholder seg til er også en spesialisering. Det hjelper tross alt fint lite å velge et regnskapsbyrå med en lav timepris, dersom de bruker lang tid på å sette seg inn i hvordan regnskapet ditt skal føres. Derfor er erfaringen en faktor du bør vurdere grundig når du skal velge et regnskapsbyrå.

Bransjeerfaring

Utover erfaringen generelt, så er bare det å ha erfaring med din bransje også viktig. De fleste regnskap er relativt rett frem, og dermed kan en gjennomsnittlig regnskapsfører jobbe med de fleste bedrifter. Innimellom finnes det derimot bransjer der reglene kan være helt spesifikke for hvordan en skal jobbe med regnskapet.

Da er det viktig å være påpasselig for at regnskapet blir ført av noen som har bransjeerfaring. Dette kan du forespørre tidlig i prosessen, dersom det er aktuelt for din bedrift, slik at du luker ut eventuelle misforståelser senere. Dette kan være gull verdt for at ditt regnskapsbyrå skal kunne jobbe raskt og flittig med regnskapet, noe som sparer deg for mange kroner.

Oppretthold et ryddig og oversiktlig regnskap

Den viktigste fordelen med å velge et regnskapsbyrå er å opprettholde et ryddig og oversiktlig regnskap. Det finnes flere grunner til hvorfor dette er viktig, da både internt og eksternt. Internt er det viktig for aksjonærer og ledelsen. Aksjonærene vil se utviklingen i selskapet, mens ledelsen kan bruke regnskapet som et styringsverktøy for hvordan budsjettene følges i løpet av året.

Eksternt er et ryddig og oversiktlig regnskap selvfølgelig viktig når du skal levere årsregnskap til staten. Utover dette er det dessuten en fin ressurs når du møter banken og ønsker å låne penger. Sist, men ikke minst, er det et viktig poeng at potensielle investorer vil være veldig interesserte i å se gjennom ditt regnskap.

Et regnskapsbyrå kan avlaste og hjelpe deg

Først og fremst er kanskje det viktigste ved valg av et regnskapsbyrå at de vil avlaste din bedrift. Enten du er gründer eller driver en etablert bedrift, så bør ledelsen og de ansatte jobbe med det bedriften gjør. Mangfoldige timer brukt på regnskap og tall er rett og slett ikke lønnsomt.

Dessuten løper det en risiko for større feil når en fører regnskapet på egenhånd. Derfor er det anbefalt å velge et regnskapsbyrå til denne jobben. Benytter en de riktige faktorene for sammenligning, så kan et oppnå et veldig godt resultat, enten det er første gang en velger, eller om en ønsker å bytte regnskapsfører.