Hva er UX-design?

Oppdatert: 31. Mai 2022

Når man snakker om webdesign og utvikling er det gjerne to uttrykk som dukker opp, brukeropplevelse (UX) og brukergrensesnitt (UI). Selv om det finnes en rekke likheter i disse uttrykkene, er det også noen betydelige forskjeller. Denne artikkelen skal derfor gi et bedre innblikk i alt du bør vite om UX-design. 

UX-design er nemlig en viktig ingrediens for din suksess, så dette er relevant for de aller fleste. Vår innføring er derfor nyttig uansett om du vil lære mer om UX-design selv, hyre en UX-designer eller få en bedre forståelse for fagfeltet.

Les videre for å lære alt du trenger å vite om UX-design. 

Hva er UX-design?

Det første vi bør avklare er hva UX-design egentlig er for noe. Dette kan enkelt forklart beskrives som forholdet mellom et produkt eller tjeneste og personen som bruker det. UX-design har derfor formål å bygge produkter som noen enkelt kan benytte seg av. Med andre ord bygger vi produkter som tar utgangspunkt i brukerens behov. 

Når det er sagt, så er UX-design gjerne en kontinuerlig prosess. Det er nemlig en hårfin balanse mellom å støtte prosessen og det å overkomplisere den. UX-design består derfor av forskning, prøving, testing, iterasjon og ny testing. Dette skyldes at brukeropplevelsen må følge produktene, og så lenge disse er i utvikling – vil UX-prosessen også være det. 

Hva gjør en UX-designer?

Vi kan derfor anse UX-designer som en vakthund for sluttbrukerens behov. En av de viktigste oppgavene til en UX-designer er å sørge for brukervennligheten til et produkt, slik at produktet tilfredsstiller behovet til sluttbrukeren. En UX-designer vil derfor være involvert fra begynnelsen av enhver produkt prosess. Derfor brukte vi vakthund metaforen, ettersom en UX-designer har som oppgave å sørge for at produktene som utvikles er bevisste på sluttbrukeren, deres behov og smertepunkter. 

Utover dette vil en UX-designer jobbe med merkevarebygging, innhold, produkt funksjonalitet og navigasjon slik at det endelige resultatet blir som forventet. Mange vil derfor si at en UX-designer er blant de viktigste rollene i en produksjonsprosess. 

Hva er forskjellen på en UX- og en UI-designer?

Som vi nevnte introduksjonsvis er det mange som blander UX og UI, men det er noen viktige forskjeller. Her snakker vi gjerne om brukeropplevelse og brukergrensesnitt, og fokuset på arbeidsoppgavene er vidt forskjellige. Der en UX-designer fokuserer på sluttbrukeren og produktet, vil en UI-designer fokuserer på interaksjon mellom mennesker og datamaskiner. 

Dette betyr at en UI-designer fokuserer på grensesnittet til et produkt, mens en UX-designer fokuserer på brukerens opplevelse gjennom brukerreisen. Imidlertid er samspill mellom disse rollene helt essensielt for at resultatet skal bli suksessfullt. Det er derfor vanlig at UX- og UI-roller samarbeider på målinger. Her kan det være snakk om brukervennlighet, grensesnitt og den helhetlige opplevelsen som sluttbrukeren får fra produktet. 

Kort fortalt kan vi derfor si at en UI-designer fokusere på frontend utvikling (altså det visuelle), mens en UX-designer fokuserer på brukeropplevelsen som produktet resulterer i hos sluttbrukeren.

Hvilke ferdigheter trenger UX-designere?

La oss se nærmere på hvilke ferdigheter en god UX-designer trenger, og for å gjøre dette på en best mulig måte, har vi delt det inn i to kategorier. Vi kommer derfor til å omtale harde- og myke ferdigheter som de to kategoriene som en god UX-designer trenger i sitt arbeid. 

Harde ferdigheter en UX-designer trenger

Det er mange ferdigheter knyttet til en god UX-designer, men mange av disse vil komme gjennom den relevante utdanningen. Du trenger derfor ikke bekymre deg over at du mangler noen av disse allerede nå. 

 • Testing av design
 • Beslutningskartlegging
 • Moodboarding
 • Visuelt og UI-design
 • Koding (grunnleggende kunnskap)
 • Informasjonsarkitektur
 • Interaktivt design
 • UX-forskning
 • Wireframing
 • Prototyping

Som du ser av listen er det en rekke ferdigheter knyttet til en god UX-designer, men du trenger heldigvis ikke mestre alle. De aller fleste utdanningsløp vil få deg til å spesialisere deg på noen spesifikke områder, for deretter å gi deg grunnleggende kjennskap til de øvrige emnene. 

Myke ferdigheter en UX-designer trenger

Vi har selvfølgelige en liste over myke ferdigheter også, men denne er ikke like lang som de harde ferdighetene. Dette skyldes enkelt og greit at det er noen få, men essensielle ferdigheter vi har plassert i denne kategorien. 

 • Empati – Som UX-designer er det viktig å ha brukerne i tankene. Du må ha evnen til å undersøke og fullstendig forstå behov, bekymringer og motivasjonen til brukerne. Hva er det de egentlig ønsker å få ut av produktet vårt? En viktig egenskap for UX-designere er derfor evnen til å lytte til brukere, fremfor å promotere vår egen agenda. 
 • Organisering – Organisering er en viktig del av UX-design, da vi ofte legger et puslespill med halvferdige brikker. Du må ha evnen til å sette sammen ulike biter med forskning for å skape et helhetlig produkt som oppfyller de behovene som kundene faktisk har. Derfor vil god organisering være en viktig nøkkel for suksess som UX-designer. 
 • Nysgjerrighet – Sist, men ikke minst må en UX-designer være nysgjerrig. UX-design handler om å utforske, prøve seg frem og prøve nye ting, slik at den endelige harmonien oppnås. Du bør derfor ha en naturlig nysgjerrighet som dytter deg videre i søken etter logiske og endelige løsninger på halvferdige utfordringer. 

Vi har spurt en rekke erfarne UX-designere og de aller fleste er enige at empati er det viktigste punktet blant myke ferdigheter. Dette skyldes at det er mennesker vi designer produkter for, og en god forståelse av dette er derfor helt essensielt. Her handler det om å forstå hvilke problemer og behov kundene kommer til oss med, samt hva de ønsker å oppnå med produktet vårt. 

Trenger UX-designere å kunne kode?

Dette er ofte et spørsmål som de vise strides om, men det korte svaret er nei. En UX-designer jobber gjerne med ingeniører og utviklere som står for selve utviklingen, og har dermed en mer overordnet rolle i dette puslespillet. Imidlertid vil det sjeldent være en dum egenskap å kunne litt kode, slik at man enklere kan sette seg inn i de utfordringer som potensielle endringer byr på for utviklere. 

En UX-designer kan derfor komme langt med grunnleggende kunnskaper om HTML, CSS og Javascript. Man trenger ikke nødvendigvis lære seg dette for en rolle som UX-designer, men tidligere erfaringer med kode og design kan komme godt med. Dette vil tillate at man snakker samme språk som utviklerne, og dermed gjøre kommunikasjonen mellom ulike roller enklere. 

Hvilke typer prosjekter er UX-designere involvert i?

En UX-designer vil gjerne bli bedt om å delta i produktutviklingsprosesser som ikke omfattes av tradisjonelt design. Dette er ofte på grunn av den unike erfaringen og kundefokuserte aspektet som en UX-designer bringer med seg gjennom sin rolle. Det finnes derfor en rekke ulike prosjekter en UX-designer bør være involvert i for å sikre en best mulig prosess. 

Kundelojalitet

En UX-designer kan være et nyttig verktøy når det kommer til kundebevaring og lojalitet. Dette skyldes at de gjerne har en bedre forståelse for hvilke behov en kunde ser etter, og dermed også hvilke problemstillinger som bør fokuseres på. Ved å ha fokus på behovet til kundene kan en UX-designer ofte bidra til økt retention ved at produktet utvikles med kunden i fokus. 

Noen prosjekter en UX-designer bør involveres i kan inkludere:

 • Utvikling av applikasjoner og nettsider
 • Produktdesign
 • Oppdateringer av eksisterende produkter og tjenester

Lead flow

Et prosjekt som alltid bør inkludere en UX-designer er lead generation. Det kan være flere tilnærminger for hvordan inkludere en UX-designer, men de bør absolutt være en del av den endelige prosessen. Dette handler om kvalitativ input og veiledning på utforming og strategi slik at du får et best mulig resultat. Nedenfor har vi listet opp noen prosesser som uten tvil bør gå gjennom en UX-designer. 

 • Landingssider
 • Utforming av nettsider
 • Interne prosesser og systemer
 • Bruksforskning (undersøkelser)
 • Blogger, guider og ressurser (beregnet på brukerne)
 • E-post automasjon

Selv om mye av dette kan utarbeides uten en UX-designer, bør de rådføres eller godkjenne den endelige flyten. Dette kan sikre at du får et produkt som er best mulig egnet for brukerne, og dermed øker CTR (conversion rate) så mye som mulig. 

Oppsummering

Selv om mange blander UI- og UX-designere har vi i denne artikkelen sett at det er noen klare skiller mellom de to stillingene. Vi har også sett nærmere på hvilke ferdigheter en UX-designer bør ha, og hvilke prosjekter man bør benytte en UX-designer til. Her er det selvfølgelig rom for tolkning underveis, men det er ofte lurt å inkludere en UX-designer som en del av prosjektgruppen. Dette kan bidra til at kundefokus blir bedre representert i avgjørelsene og dermed også det endelige produktet. 

Helt til slutt er det verdt å nevne at mange vil oppleve at de opplistede ferdighetene er noe man tilegner seg underveis i utdanningen. Du trenger derfor ikke bekymre deg for at du mangler noen av de ferdighetene vi har listet opp før du har gjennomført utdanningen din. En vanlig praksis her er at man spesifiserer seg på et spesielt område innen UX-design og deretter får påfyll av grunnleggende informasjon på de resterende områdene. På denne måten kan man få et bredere spekter, men samtidig få den nødvendige kunnskapen som spesialisert UX-designer.